• Matfisk / oppdrettsanlegg

  SinkabergHansen AS driver 16 matfiskkonsesjoner i Vikna, Nærøy, Bindal og Brønnøy kommune. Vikna og Nærøy ligger i Nord-Trøndelag, og Bindal og Brønnøy ligger i Nordland fylke.
 • Settefisk

  Vårt topp moderne settefiskanlegg er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer vi om lag 3,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs. Nytt klekkeri ble bygd i 2007. Vi leverer smolt fra april til oktober.
 • Slakteri

  Mesteparten av fisken som produseres i Norge sløyes, legges på is i kasser og kjøres med bil til kontinentet, der den tilberedes videre. SinkabergHansen bearbeider om lag 30% av egenprodusert fisk.
 • Videreforedling

  Videreforedling av laks er en SinkabergHansens store satsingsområder for framtida.

FØRSTEKLASSES LAKS

FRA YTRE NAMDAL

SinkabergHansen er en offensiv og framtidsrettet havbruksaktør på Namdalskysten og Helgelandskysten. Vi prioriterer å ha kontroll på hele verdikjeden, fra smolt til ferdig matfisk og foredlet vare. Vårt hovedfokus er: topp kvalitet i alle ledd.

Midt i Norge – i skjærgården ut mot Atlanterhavet finner vi de beste levevilkårene, med stabilt kaldt og rent havvann. Vi eier og driver hele verdikjeden, fra smoltproduksjon til slakteri og bearbeiding og har dermed full kontroll på kvalitet og matsikkerhet. Rett fra havet sendes ferske fileter ut i verden…

Vi har alt som trengs for å tilby en fersk, førsteklasses laks til et kresent internasjonalt marked.