Atlantis Subsea Farming i mål, gjennombrudd for DYP DRIFT

Atlantis Subsea Farming sluttført
og utviklingstillatelsen konverteres

I 2018 tildelte Fiskeridirektoratet en utviklingstillatelse på 780 tonn MTB til prosjektet Atlantis Subsea Farming. Etter søknad om utvidelse av kapasitet i 2020 representerer utviklingstillatelsen nå 788 tonn, og direktoratet har nå gjort vedtak om at tillatelsen kan konverteres til en ordinær matfisktillatelse. Og prosjektet har løftet fram vesentlig anvendbar kunnskap for havbruksnæringa.
PÅ LOKALITET: Atlantis Subsea Farming fylles med fisk i forkant av nedsenking.

Prosjektet er sluttført i henhold til prosjektets målkriterier og endelig sluttrapport sammen med omfattende rapportering underveis er publisert på prosjektet hjemmeside: www.atlantisfarming.no.

Målet med prosjektet var å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks i stor skala på relativt eksponerte lokaliteter med utgangspunkt i kjent teknologi. Sentrale teknologiske elementer er nedsenkbare merder, luftkuppel med tilhørende nottak og notløsninger, og overvåking/fjernstyring av teknologi og operasjoner.

UTSETT: Fra tredje utsett i Atlantis; skummet dannes av vannstrømmen mot taket i det nedsenkbare buret.

Utsett med gode resultat
– Prosjektet har gjennomført tre utsett med fisk og resultatene er svært lovende. Luseutfordringene er sterkt redusert, fisken har en god helse og velferd og produksjonseffektiviteten er god. Teknologisk fungerer anlegget bra, og i siste utsett var fisken nedsenket i 3-4 måneder uten at det var nødvendig å ta merdene til overflaten, sier prosjektleder og daglig leder i Atlantis Trude Olafsen.

Enkeltkomponenter og totalløsning er sertifisert i henhold til NS9415:2009.

– Vi har også hatt med oss en rekke dyktige underleverandører der mange har tilhold i nærområdet til SinkabergHansen, og vi vil spesielt trekke fram Nærøysund Aquaservice og deres bidrag inn i prosjektet, sier OIafsen.

EFFEKT: Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg har på vegne av SinkabergHansen stor tro på dyp drift.

Stor tro på dyp drift
Atlantis Subsea Farming har vært et tett samarbeid mellom SinkabergHansen, AKVA group ASA og Egersund Net AS (nå heleid av AKVA group).

– Sammen har selskapene jobbet med praktiske løsninger som skal fungere på sjøen. Målet er å skille laks og lus gjennom forebyggende arbeid for å unngå avlusingsoperasjoner, og vi har stor tro på dyp drift framover, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

– Atlantis representerer et gjennombrudd for dyp drift oppdrett. Kombinasjonen av tett samarbeid og denne utviklingstillatelsen har skapt ny konseptuell og praktisk kunnskap som nå omsettes i nye og effektive løsninger. Dette virker rett og slett veldig bra. For AKVA group er dette et nytt og spennende forretningsområde, og vi har allerede utviklet Nautilus som en forenklet utgave av Atlantis. Nautilus har stort sett de samme fordelene som Atlantis, men er mer kostnadseffektiv og enklere å betjene, sier Erlend Sødal, COO i AKVA group.

NEDSENKET: Illustrasjon av Atlantis-løsningen i nedsenket driftsposisjon.

Selv om Atlantis Subsea Farming er avsluttet som prosjekt jobbes det nå videre med ulike løsninger for dyp drift.

– Atlantis har bidratt med mye viktig grunnleggende kunnskap og vi har hele tiden i prosjektet vært opptatt av å dele vår kunnskap med resten av næringen. Nå bruker vi kunnskapen til å utvikle kommersielle løsninger for dyp drift, avslutter Trude Olafsen.

Kunnskapen gir løsninger for dyp drift