FRISTEN for å søke SBH-STØTTE for året 2020 nærmer seg!

Om vel to uker går båten!

400.000 kroner. Til barne- og ungdomsprosjekt i fem kommuner: Nærøysund, Bindal, Leka, Brønnøy og Herøy. Dette er kjernen for det sjette året på rad med «SinkabergHansen-støtte».

Plakat med informasjon, foto
HUSK! Fristen er 29. februar for å søke. Samlet pott for 2020 til barne- og ungdomstiltak er 400.000 kroner.

Først om den forestående fristen: Innen 29. februar må vi ha i hende noen ord fra deg, din forening eller deres tiltak.

En kortfattet beskrivelse, rundt opplegget dere har på gang – og hvordan et eventuelt støttebeløp skal disponeres.

Gjennom de foregående årene kan vi se tilbake på en god historie med mange engasjerte mottakere og videre veldig bra tiltak og prosjekt. I sannhet en glede å få bidra til!

Ekstra hyggelig har det vært med konkrete tilbakemeldinger fra enkelte lag/foreninger på hvordan tilskuddet kom til nytte; og gjerne hvordan det hele ble gjennomført.

Leka, Brønnøy og Herøy er nå også med!

Nytt i år er at den samla potten er økt til 400.000 kroner – og at tre nye kommuner er inkludert: Leka, Brønnøy og Herøy.

Årsaken til dette siste er at vi har virksomhet, altså lokaliteter, her. Da er det også naturlig å bidra med en skjerv til ulike aktiviteter egnet til å berike barn og unges oppvekstmiljø.

Derfor – dere ildsjeler som har noe på beddingen: Sett ned noen forklarende ord om prosjektet/aktiviteten, og hva dere ønsker dere av mulig bidrag til gjennomføringen. Send så mailen til [email protected] (… og husk nå endelig fristen! 😊)

Neste skritt er at vi fredag 21. mars kommer tilbake med konkret liste over tildelinger! Takk for oppmerksomheten i denne omgang – og lykke til alle sammen!!!

Søknadsfristen er 29. februar!