Solid innrykk med PLIKTER og RETTIGHETER! :)

Første samling med ungdommen!

Ungdom til sommerjobb samlet ved fabrikken Marøya, foto
BEGIVENHET: Første samling på Marøya av årets sommervikarer en viktig begivenhet. Ikke bare for oss i SinkabergHansen, men også de mange ferske ungdommene.

Vel 60 unge – drøye halvparten av årets sommervikarer – var torsdag kveld samlet i kantina ved fabrikken på Marøya. På programmet stod introduksjon, informasjon og signering av avtaler.

Personalsjef Frode Lauritzen og ungdom til sommerjobb, foto.
RETTIGHETER – og plikter. Begge deler går hånd i hånd når første pulje av sommervikarene 2019 får sin info fra personalsjef Frode Lauritzen.

Personalsjef Frode Lauritzen og kvalitetssjef fabrikk Torfinn Myrvold gjennomførte samlingen. Uke 26, siste uka i juni, blir den første av sommerens arbeidsuker for vikarene. Totalt var det 305 ungdommer som søkte sommerjobb hos SinkabergHansen.

I 2019 vil altså SinkabergHansen ha drøye 110 vikarer ved alle våre ulike avdelinger. Blant de som torsdag møtte, var rundt regnet fire av 10 nye. Altså ungdom som tidligere ikke har jobbet hos oss – og for en god del er det også det aller første møtet med arbeidslivet.

Rettigheter – og plikter
Derfor er info om rettigheter, plikter og diverse sentrale forhold viktig. Nå i 2019 er det fjerde gang SinkabergHansen kjører et så vidt stort opplegg med mange sommervikarer.

Som bedriften tidligere har uttrykt, så kunne vi gjort det vesentlig «enklere» for oss ved å ta inn et vesentlig mindre antall – og da eldre og mer erfarne – vikarer. Men dermed ville vi ha gått glipp av den viktige betydningen av å gi ungdommen bred mulighet til å erfare en bit av det lokale arbeidsmarkedet før de gjerne reiser ut for videre utdanning.

Utdeling av skjema og adgangskort til ungdom for sommerjobb, foto.
FORMELT: Utdeling av adgangskort, skjemaer og skriftlig dokumentasjon er en del av «pakken»; her er kvalitetssjef Torfinn Myrvold i full sving …

En fin gjeng!
– Inntrykket av årets ungdom er at det er en fin gjeng. Motiverte, med god blanding av jenter og gutter, samt aldersspredning fra 15 år og oppover, sier personalsjef Frode etter samlingen.

Viktig å ha med seg er at denne første samlingen bare er første trinn på stigen når det gjelder introduksjon og rettledning. Når de unge møter på jobb, vil alle få sin egen «mentor» som veileder i alt fra bekledning til arbeidsrutiner og hygienebestemmelser.

– Vi må aldri tape av syne at vi det er mat vi arbeider med, og at alle som jobber her skal ha en trygg og grei erfaring, framholder kvalitetsleder Torfinn.

Når det gjelder de øvrige sommervikarene, blant annet alle på sjøanlegg og tekniske avdelinger, så planlegges tilsvarende samling for disse noe senere.

Som arbeidstaker har du lønn og rettigheter, men også klare plikter!