Arbeidsmiljø

Selskapet har vært IA-bedrift siden 2001, og har i samarbeid med Namdal Bedriftshelsetjeneste (ANT – AktiMed Nord-Trøndelag AS) og NAV arbeidet aktivt med forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. I 2006 ble selskapet kåret til årets IA-bedrift i Nord-Trøndelag. Dette er et resultat av aktivt HMS-arbeid gjennom mange år.

Vi har også eget arbeidsmiljøutvalg.
SinkabergHansen AS har en god pensjonsordning for sine ansatte. Vi har en 5% innskuddspensjons-ordning med uføredekning.

Lønnsnivået er konkurransedyktig. Dette er også med på å heve statusen i fiskeindustrien.

Bedriften stiller lag i fotball og deltar i lokal grendeserie. Av og til reiser en gruppe fra bedriftens fotballag til Bergen for å delta på Lerøy Cup.
Ansatte som har medlemsskap ved treningssentre får refundert 50% av sine treningsutgifter ved aktiv bruk gjennom året.

Sosiale tiltak er med på å skape trivsel for våre ansatte.

Vi har gode produksjonslokaler med teknisk og teknologisk utstyr av høy kvalitet. Alle anlegg er gjennomgått av eksterne aktører. Det kan nevnes at vi i samarbeid med SINTEF har foretatt kartlegging av alt fra støy i produksjonslokalene til psykososiale forhold ved arbeidsplassen.

Lagbilde Lerøycup 2010

Lagbilde Lerøycup 2012