«Lærer» Finn om EVENTYRET

Finn om sitt eventyr – og framtida!

Finn Sinkaberg som gjestelærer ved Ytre Namdal videregående skole, foto.
DERE ER FRAMTIDA! – Frykt ikke teknologi, utvikling og konkurranse. Det er det som vil skape muligheter og mange helt nye jobber i regionen – og dere er framtida! Finn var denne uka klar i sin tale til ungdommen ved Ytre Namdal videregående skole.

På sin eventyrlige ferd som fiskeoppdretter gjennom fire tiår, har iallfall en ting vært ugjort for Finn W. Sinkaberg (67): Å stå som gjestelærer i skolen.

Nå har det imidlertid skjedd! Denne uka fikk de 18 elevene i 2STAB (andre klasse studieforberedende allmennfag) ved Ytre Namdal videregående læring utenom det vante:
Et direkte møte med en mann som har vært på hele ferden: Fra primitiv binæring på 70-tallet, til dagens desentraliserte og høyteknologiske storindustri. Selve navet og drivkrafta for kyst-Norge; Namdalen og Midt-Norge inkludert.

Finn Sinkaberg, oppdrett ved Marøya i Nærøysundet rundt 1978, foto.
STARTEN: Tilbake i 1977 tok Sinkaberg Fiskeoppdrett seg slik ut: Noen enkle tremerder med til sammen 3.000 smolt. 16-fotingen fra Hansvik Boat var lokalitetsbåten som Finn (i midten) og medhjelperne hadde til rådighet.

– Vi kunne ingenting. Utstyret var primitivt. Tilgang på smolt var knapp. Fôret til fisken var lite utviklet. På toppen var det nær umulig å få lån av banken. Min løsning var å pantsette hus, hjem og bil for å skaffe finansiering til dette nye, og høyst usikre, fiskeoppdrett.

Dette fortalte Finn elevene om sin egen start tilbake i 1977.

Da var han midt i tjueåra. Nyetablert i Rørvik med kone og barn. Det lite hyggelige bakteppet var at sildefisket som både Finn, far hans og mange andre livnærte seg av opplevde kraftig svikt. I denne situasjonen ble oppdrett av laks – både for pressede småbrukere og altså fiskere – utpekt som ei mulig grei «attåtnæring».

SER FORTSATT FRAMOVER …
I denne ukas møte med elevene lot 67-åringen ikke bare sin unike historie, innarbeidede verdier og klare meninger flyte fritt. Mot inngangen til 2019 er han fortsatt særdeles opptatt av teknologi, marked, økonomi, utfordringer og muligheter. I lys av over 40 års erfaring vet han at nedturene kan, og vil, komme. Ingenting vokser inn i himmelen.

– Derfor må vi i gode år bruke overskuddene til fortsatt å styrke egenkapitalen, slik at det kan investeres og utvikles videre. Ny teknologi er ikke farlig, verken for arbeidsplasser eller konkurranseevnen. Faktisk er det den som skal redde oss; gjennom at vi beholder den ledende posisjonen i industrien – og at dere unge tar utdanning innen fag og områder som åpner for nye løsninger og ikke minst arbeidsoppgaver, sa Finn.

Som bilde på hvor fort utviklingen går, så mener Finn det i dag knapt finnes utstyr eller materiell mer enn ti år gammelt som fortsatt er i bruk.  Og fra å være alene på merdkanten, har konsernet SinkabergHansen i dag 225 ansatte; fordelt på godt over 50 ulike profesjoner.

Fabrikk og tomteområde SinakbergHansen 2018, foto
NY FABRIKK: I løpet av de kommende åra vil det reises en ny – og høyteknologisk – fabrikk ved dagens anlegg på Marøya.

På Marøya har selskapet en ny framtidsrettet og effektiv fabrikk på beddingen, mens det ved Svaberget i Bindal skal bygges et RAS-anlegg (løsning med resirkulering av vann) for produksjon av større smolt. I dag ser Finn det tette samarbeidet med familien Berg-Hansen, formalisert gjennom fusjonen med Bindalssmolt i 1998 som et vesentlig steg i utviklingen. Målet nå er å korte tida laksen står i sjøen – slik at sjansen for å utvikle for mye lus og pådra eventuell sykdom reduseres vesentlig.

VI MÅ IVARETA FORTRINNET!
– Alt dette skjer på Namdalskysten og Helgeland, som har en utrolig naturgitt fordel gjennom tilførsel av friskt havvann i rett temperatur. I forhold til bosetting og grunnlaget for framtidige generasjoner vil det være direkte tragisk ikke å forvalte dette fortrinnet best mulig. Gjennom felles nedturer og utfordringer har oppdretterne i Namdalen lært å samarbeide – og ikke minst utviklet driftsmønster og -rutiner for effektiv og bærekraftig drift, sa Finn til elevene.

Selv om havbruksnæringa i dag framstår som et sant eventyr, var det altså helt fra første dag knallharde tak for å overleve. Om grunnideen om å fôre opp fisk i sjøen var aldri så genial, var vegen fra tidlig 70-tall belagt med utfordringer.

Laks i oppdrettsmerder i Nord-Trøndelag på 70-tallet, foto.
FLERE ÅRS JOBB: De første 3.000 laks ga arbeid til Finn Sinkaberg og hans folk i flere år. Ved dagens fabrikk slaktes tilsvarende antall på mindre enn en time …

Men så fort Finn hadde finansiert og sjøsatt sine 3.000 første smolt i små merder av tre ved Marøya (like ved der dagens fabrikk og hovedanlegg ligger) var det for hans del ingen veg tilbake.  Han,og de som jobbet ilag med ham, måtte bare kjempe på.

I forhold til dagens generasjoner vokste laksen svært sakte, og det skulle gå nær to år før den første fisken kunne slaktes. Og det samlede resultatet av flere års arbeid i pionertida blir i dagens virkelighet nesten snodig: 3.000 laks er det som i dag behandles og videreforedles i løpet av en time.

Og mer skal det etter Finn sin oppfatning bli; med ny fabrikk og stadig forbedret teknologi, løsninger og samarbeid!

 

Som et aktuelt apropos til dette med arbeidsplasser og betydning for kysten kan du gjerne se denne snutten med Finn fra høsten 2016; ved nominasjonen til en næringslivspris. (Som tilfalt en annen kandidat 🙂 …)

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.