Historikk

I Norge ble fiskeoppdrett for alvor utbredt på 1970-tallet,
da man begynte med oppdrett av laks og ørret i merder i havet.

Namdal Arbeiderblad 16. April 1980

 

1977:

Finn Sinkaberg satte smolt i kummer i sjøen for først gang i 1977. Nøtene lå ved Marøya og forholdene var fine. Oppstarten gikk bra, og tre år senere kunne Finn slakte 3.000 fisk, mens 7.000 fisk fortsatt var i sjøen.

 

Fisk hentes i kar

 

De aller første merdene med laks lå like ved bygget på Marøya. Ved slakting ble fisken hentet i kar. Slaktingen foregikk på den gamle Fossabrygga som lå ved Esso-anlegget i Rørvik.

 

 

 

Første laks skal hentes inn til slakting. «Brønnbåten» øses før avgang.

 

 

 

1982:
Tomta til nytt slakteri på Marøya var ferdig tilrettelagt våren 1982.

Sommeren 1982. Finn og Harry er i fullt arbeid på tomta.

Her er jernskinner kommet på plass.

Slakteriet anno 1983/1984.

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998:

Finn Sinkaberg

Det går an å være fiskeoppdretter, men millionær blir man ikke, sier Finn Sinkaberg til Ytringens journalist august 1990.

Sinkaberg-Hansen AS startet med videreforedling i 1996.

I 1998 ble det bygd nytt slakteri, som fortsatt er i bruk.

 

2000 – 2007:

Bygging av nytt produksjonsanlegg i 2002.

Oppgradering av slakteriets tekniske utrustning i 2005-2007.

Investering i ny filet-linje 2007.

 

2010 – 2011:

Kontinuerlige forbedringer og oppgraderinger av teknisk utstyr og produksjonsanlegg.

Slakteriet modernisert i 2011.

Vi forbereder framtidige utvidelser med opparbeiding av nye tomtearealer vis á vis produksjonsanlegget på Marøya.
Om lag 30 mål nytt areal ferdigstilles sommeren 2018.

SinkabergHansen har opparbeidet en solid økonomi og investerer fortløpende store deler av overskuddet i egen virksomhet. Vår målsetting er at våre anlegg hele tiden skal være i front med det nyeste og beste innen produksjonsmetoder og teknologi.