Om oss


SinkabergHansen AS er et oppdrettsselskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal og Brønnøy med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune.

Våre virksomhetsområder:sinka_omoss

 • Bindalssmolt AS
 • Oppdrettsanlegg i Brønnøy, Bindal, Nærøy og Vikna kommuner
 • Slakteri og videreforedlingsanlegg på Marøya

SinkabergHansen AS har i dag totalt 170 ansatte. Omsetningen i 2015 var på om lag 1,2 milliard NOK. Selskapet hadde i 2015 en smoltproduksjon på 3,5 millioner, 21 000 tonn egenprodusert laks, slakting av totalt 33 000 tonn laks, samt videreforedling av om lag 4.850 tonn filét.

Våre visjoner og verdier:

 • være ledende på produksjon i alle ledd
 • kvalitet fra smolt til filet i alle ledd
 • biologisk produksjon i takt med ren natur
 • sikker og god drift
 • stadig videreutvikling av dagens produksjon
 • økt bearbeiding av egen produksjon
 • økt satsing på egen utvikling (forskning)
 • utvikle nye produkter sammen med kunder

Selskapets strategi er å gjennomføre en kontrollert vekst i hele verdikjeden – fra smolt til ferdig bearbeidet produkt – og selge til kvalitetsbevisste forbrukere. Det gir muligheten til å beholde og etablere nye solide arbeidsplasser med god økonomisk inntjening for selskapet.

Bedriften har sin hovedbase på Marøya.