Matfisk / oppdrettsanlegg

SinkabergHansen AS driver 23 matfiskkonsesjoner – hvorav 16 heleide – i Vikna, Nærøy, Bindal, Brønnøy og Herøy kommune. Vikna og Nærøy ligger i Trøndelag, mens Bindal, Brønnøy og Herøy er i Nordland fylke.

Kysten på Namdalen og i Sør-Helgeland har optimale forhold for produksjon av laks. Golfstrømmen sørger for gode sjøtemperaturer gjennom hele året.  Kyststrømmene og tidevannsforskjellen sørger for god vannutskifting og gir fisken kontinuerlig tilgang på friskt oksygenrikt vann.

Vi produserte 31.000 tonn laks i 2017.

Anlegg Heilhornet

Vi setter smolten i sjøen med en vekt på ca 100 gram, 500 dager etter blir den slaktet. Laksen har da  nådd en vekt på 5,5 kg. Vi bruker ca 6 kg tørrfôr for å produsere 5,5 kg fisk.

På én lokalitet er det fra seks til 10 enheter med ca 150.000 fisk i hver. Produksjonen krever tett oppfølging av dyktig og engasjert personell. Fisken fôres fra automatiske sentralfôringsanlegg som kan lagre opp til 600 tonn fôr. Driftsoperatører overvåker fôringen via undervannskamera i enhetene hver dag.

I toppsesongen produserer vi opp til 100 tonn fisk på én lokalitet pr dag.

 

Fôring styres og kontrolleres fra kontrollrom.

Vi har om lag 50 dyktige ansatte i vår matfiskavdeling. Dette omfatter lokalitetsledere, driftsoperatører, service avdeling og teknisk avdeling.

Lokalitetslederne og driftsoperatørene er ansvarlig for den daglige driften og produksjonen på lokalitetene. De passer fôringen og følger med at fisken har god helse og velferd.

Serviceavdelingen tar seg av tyngre oppdrag ute på lokalitetene, samt at den ivaretar vedlikehold og renhold på produksjonsutstyret på lokalitetene.

Teknisk avdeling er ansvarlig for service og vedlikehold av alt teknisk utstyr som for eksempel båter, flåter og fôringsanlegg.