Settefisk

Moderne produksjonsanlegg i Bindal

Vårt moderne settefiskanlegg er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer vi om lag 3,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs. Nytt klekkeri ble bygd i 2007. Vi leverer smolt fra april til oktober.

Innlegging av befruktet øyerogn

Om settefiskanlegg …

Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et settefiskanlegg. Ved å blande rogn og melke får man befruktede egg. Dette kan skje på settefiskanlegget, men ofte gjøres avlsarbeid og befruktning i spesialiserte anlegg.

Oppdrett av settefisk skjer innendørs i ferskvann. Fiskeeggene oppbevares i kar og klekkes etter et visst antall døgn/grader. Når fisk klekkes har den en pose på magen – en plommesekk. Den første tiden lever fisken av næringen som finnes i denne «matpakken». Deretter begynner den å spise, den kalles da yngel. Lakseyngelen er i denne fasen stor nok til å spise vanlig tørrfôr.

Når lakseyngelen har nådd en viss størrelse vaksineres hver enkelt mot noen kjente laksesykdommer. Senere, når yngelen er rundt ett år gammel og veier om lag 100 gram, blir den smolt. Den er da klar for å leve i saltvann – og kan settes ut i havet.

Hos oss ved Svaberget er innlegg av befruktet øyerogn første trinn på veien mot ferdig produsert slaktefisk om lag halvannet år fram i tid. I videoen under kan du se hvordan dette foregår, samt noen av stegene i det videre arbeidet.

Hallen på Svaberget

Sortering av fisk