Slakteri

 

DSC_3104 (1024x684)

Inntak

Mesteparten av fisken som produseres i Norge sløyes, legges på is i kasser og kjøres med bil til kontinentet, der den tilberedes videre. SinkabergHansen bearbeider om lag 30% av egenprodusert fisk. Dette bidrar til ypperlig produktkvalitet, økt sysselsetting, samt viktige miljøgevinster.

Om slakting av laks…

Laksen slaktes når den er rundt 2,5 år. Den holder da en vekt på rundt fem kg. Når fisken er klar for levering, hentes den i matfiskanlegget med en brønnbåt som frakter fisken levende til vårt eget topp moderne slakteri. Fisken bedøves og deretter bløgges den. Sløying er automatisert og skjer ved hjelp av maskiner.

 

Slakteri

DSC_3149 - Kopi (1024x684) (1024x684)I 2011 ble slakteriet modernisert. Slakteriet har høy grad av automatisering, og en kapasitet på 120 tonn pr dag. Slakteriet sysselsetter pr i dag 50 ansatte og slaktet i 2015 ca. 21.000 tonn egenprodusert laks. Totalt ble det slaktet ca. 33.000 tonn. Vi har avtaler med eksterne oppdrettere om slakting for deres til sammen 9 konsesjoner.

Det er en kjensgjerning at kontroll over råstoffet, for å ha riktig størrelse og riktig kvalitet til enhver tid, i forbindelse med videreforedling, er viktigere og viktigere. Ved å ha kontroll på råstoffet, kan vi planlegge produksjon, slakting og uttak til videreforedling uten å ta hensyn til markedsprisen til enhver tid. Vi ønsker en jevn produksjon gjennom hele året for på denne måten å kunne tilpasse råstoffet til vår videreforedling, samt å være en arbeidsgiver som tilbyr de ansatte en sikker og god arbeidsplass med faste heltidsstillinger.

DSC_3182 - Kopi (1024x684)

Pakking

 

 

I 2006 ble det bygd nye kjølelager og fryselager for virksomheten.

Vi har tilstrekkelig areal og kapasitet for ytterligere økning av slakting av laks.