Videreforedling

Videreforedling av laks er en SinkabergHansens store satsingsområder for framtida.

Vi produserte i 2015 ca. 4.850 tonn bearbeidede produkter – filet.  Slakteri og videreforedlingen har en topp moderne maskinpark med godt utstyr og gode produksjonslokaler.

Selskapet har satset betydelige midler på utvikling av nye produkter, bla. bearbeiding av dagfersk laks. Dette kalles pre-rigor. Ved å produsere pre-rigor, gjøres all håndtering av fisken før den er dødsstiv, mens man ved post-rigor lagres fisken (2-5 dager) til den går ut av rigor før man bearbeider den. For å kunne gjøre en pre-rigor produksjon, forutsettes det at slakteri og videreforedling skjer i samme bygning. Dette pga. den korte tiden man har til rådighet ved pre-rigor produksjon. Dette innebærer at man har et stort konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrerende aktører i andre land, siden denne produksjonen må gjennomføres svært raskt etter at fisken er avlivet.

Hvorfor er så pre-rigor å foretrekke som produkt:

Ved å lagre fisken i 2-5 dager bruker man av en allerede kort salgstid for butikkene. Kvalitetsforringelsen starter når fisken går ut av rigor og med det blir kvaliteten dårligere for hver dag som går. Dårligere kvalitet på post-rigor fører til inntektstap som følge av nedklassifisering av produktene.

  • Pre-rigor filet har opp til 3-4 dager lengre holdbarhet.
  • Pre-rigor filet har en mye bedre kvalitet når den kommer på markedet.
  • Produktene er alltid like ferske når de kommer frem.
  • Man sparer ca. 40% emballasje, is og frakt noe som gir en stor miljøgevinst.
  • Bedre utnyttelse av restprodukter.

I 2008 inngikk SinkabergHansen AS en kontrakt med Hallvard Lerøy AS og deres fabrikk Fish Cut i Arras i Frankrike. Dette samarbeidet innebærer at vi leverer fulle biler med Pre-Rigor filet av ulike slag 1-2 ganger i uken direkte på Fish Cut sin fabrikk. Fish Cut ”kundetilpasser” produktene nærmere markedet og er leveringsdyktig av superfersk norsk filet på svært kort tid. Siden det ikke foregår omlasting under disse leveransene har vi full kontroll på kjølekjeden også etter at produktene forlater vårt anlegg. Dette gir oss muligheten til å kutte ut all is i kassene. Is-mengden pr. kasse er vanligvis 6-7 kg. I tillegg benytter vi en gjenbrukskasse i stedet for den tradisjonelle isoporkassen. Isoporkassen er et miljøproblem som flere og flere søker alternative løsninger for.

Vi kan sammenstille det vi gjør opp mot Fish Cut mot det som gjøres tradisjonelt:

En fullast med hel fisk tilsvarer ca. 19 tonn laks, 6 tonn is og 500 kg emballasje. I tillegg må vi regne minimum 30 % svinn (haler, hoder, ryggbein og lignende), så i virkeligheten frakter et vogntog bare ca 13 tonn produkt.

En fullast Pre-Rigor filet tilsvarer ca 25 tonn filet og 500 kg emballasje. Her snakker vi om bare små mengder svinn siden produktene er bestilt av og tilpasset til kunden. Det vil si at vi ved å levere filet til Fish Cut leverer vi nesten dobbelt så mye produkt pr. bil som om vi skulle levert hel fisk.

Etter vår vurdering innebærer det flere gevinster å produsere pre-rigor produkter. Dersom man kan sende produktene pakket ferske med lang holdbarhet, trenger man ikke å transportere så mye is langs veiene. Hver enkelt bil får plass til mye mer fisk istedenfor is og vi kan konkurrere med de som bearbeider laks i Europa. Målet er at disse produktene skal ha en slik kvalitet, til en ”riktig” pris, slik at markedet velger å kjøpe disse produktene fra SinkabergHansen AS istedenfor å kjøpe hel laks for bearbeiding i andre land. Dette er et viktig for å trygge norske arbeidsplasser og øke verdiskapingen her.

På sikt har vi et mål om at 80% av laksen som produseres i egne selskaper skal bearbeides i eget hus.