Videreforedling

Pakking av filet i porsjonspakning

Videreforedling av laks er en SinkabergHansens store satsingsområder for framtida.

Vi produserte i 2017 om lag 4.150 tonn bearbeidede produkter – filet.  Slakteri og videreforedlingen har en topp moderne maskinpark med godt utstyr og tilhørende produksjonslokaler.

SinkabergHansen har satset betydelig på utvikling av nye produkter, blant annet ved bearbeiding av dagfersk laks. Dette kalles pre-rigor. Ved å produsere slik, gjøres all håndtering av fisken før den er dødsstiv. Mens man ved post-rigor lagrer fisken (2-5 dager) til den går ut av rigor innen man bearbeider den. For å kunne gjøre en pre-rigor produksjon, forutsettes at slakting og videreforedling skjer i samme bygning. Dette grunnet den korte tiden man har til rådighet ved produksjon pre-rigor. Resultatet er et stort fortrinn sammenlignet med konkurrerende aktører i andre land, siden vår produksjon gjennomføres svært raskt etter at fisken er avlivet.

Vår moderne filetavdeling videreforedler mye av produksjonen pre-rigor

Hvorfor er så pre-rigor å foretrekke som produkt:

Ved å lagre fisken i 2-5 dager bruker man av en allerede kort salgstid for butikkene. Kvalitetsforringelsen starter når fisken går ut av rigor, og med det blir kvaliteten dårligere for hver dag som går. Dårligere kvalitet på post-rigor fører til inntektstap som følge av nedklassifisering av produktene.

  • Pre-rigor filet har opp til 3-4 dager lengre holdbarhet.
  • Pre-rigor filet har en mye bedre kvalitet når den kommer på markedet.
  • Produktene er alltid like ferske når de kommer frem.
  • Man sparer ca. 40 prosent emballasje, is og frakt noe som gir en stor miljøgevinst.
  • Bedre utnyttelse av restprodukter.

Automatisert stabling på kjølelageret

Gjennom 10 år (siden 2008) har vi via Hallvard Lerøy AS levert pre-rigor filet til ulike fabrikker i Europa. Fish Cut ”kundetilpasser” produktene nærmere markedet, og er leveringsdyktig av superfersk norsk filet på svært kort tid. Siden det ikke foregår omlasting under disse leveransene har vi full kontroll på kjølekjeden også etter at produktene forlater vårt anlegg. Dette gir  muligheten til å kutte ut all is i kassene. Ismengden pr. kasse er vanligvis 6-7 kg. I tillegg benytter vi en gjenbrukskasse i stedet for den tradisjonelle isoporkassen.

Vi kan sammenstille det vi gjør opp mot Fish Cut mot det som gjøres tradisjonelt:

En fullast med hel fisk tilsvarer cirka 19 tonn laks, 6 tonn is og 500 kg emballasje. I tillegg må vi regne minimum 30 prosent svinn (haler, hoder, ryggbein og lignende), så i virkeligheten frakter et vogntog bare om lag 13 tonn produkt.

En fullast pre-rigor filet tilsvarer cirka 25 tonn filet og 500 kg emballasje. Her snakker vi om bare små mengder svinn siden produktene er bestilt av, og tilpasset, til kunden. Altså; ved å produsere filet til Fish Cut leverer vi nesten dobbelt så mye produkt pr. bil som om vi skulle sendt av gårde hel fisk.

Vi foretrekker mer fisk og mindre is på bilene

Etter vår vurdering innebærer det flere gevinster å produsere pre-rigor produkter. Dersom man kan sende produktene pakket ferske med lang holdbarhet, trenger man ikke å transportere så mye is på veien. Hver bil får plass til mye mer fisk istedenfor is, og vi kan konkurrere med de som bearbeider laks i Europa. Målet er at disse produktene skal ha en kvalitet, til en ”riktig” pris, slik at markedet velger disse produktene fra SinkabergHansen istedenfor å kjøpe hel laks for bearbeiding i andre land. Dette er et vesentlig bidrag til å trygge norske arbeidsplasser, og øke verdiskapingen innenfor egne grenser.

På sikt har vi et mål om at 80 prosent av laksen som produseres i egne selskaper skal bearbeides i vår fabrikk.