Sertifikat

 

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

 

Ingeborg H. Johnsen

SinkabergHansens slakteri, alle lokaliteter og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Ingeborg H. Johnsen på E-post: [email protected] 

 

 

 

GlobalGAP-sertifikat havbruk 2023 – 2024

GlobalGAP-sertifikat slakteri 2023-2024

GlobalGAP-sertifikat Bindalssmolt 2023 – 2024

Slakteriet vårt har også ASC-CoC-godkjenning 2023 – 2024