Sertifikat

 

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

 

Ingeborg H. Johnsen

SinkabergHansens slakteri, de fleste matfiskanlegg og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt sertifiseringskoordinator Ingeborg H. Johnsen på E-post: [email protected] 

GlobalGAP-sertifikat havbruk og slakteri: GlobalGAP-sertifikat SinkabergHansen 2021-2022

 

Slakteriet vårt har også ASC-CoC-godkjenning: ASC-C-031091 SinkabergHansen AS