Sertifikat

 

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

Ingeborg H. Johnsen

SinkabergHansen jobber for at fisk på alle våre lokaliteter skal bli GlobalG.A.P-sertifisert. De første to lokalitetene og slakteriet ble godkjent våren 2019 (Lekafjorden II og Gjerdinga), og fire nye lokaliteter ble godkjent i juli måned (Mulingen, Oksbåsen, Kråkøya og Kvaløya).

Bindalssmolt er planlagt sertifisert innen utgangen av 2019, og resterende lokaliteter sertifiseres fortløpende. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Ingeborg H. Johnsen på E-post: [email protected] 

Side 1 sertifikat GLOBALG.A.P
Lekafjorden II, Gjerdinga, Kråkøya, Kvaløya, Mulingen og Oksbåsen er så langt sertifiserte lokaliteter.