Sertifikat

 

En sertifisert verdikjede

 

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

SinkabergHansens slakteri, alle lokaliteter og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Marit Kallestad på E-post: [email protected] 

 

GlobalG.A.P.-sertifikat havbruk 2023-2024

GlobalG.A.P.-CoC-sertifikat slakteri 2023-2024

GlobalG.A.P.-sertifikat Bindalssmolt AS 2023-2024

GlobalG.A.P.-CoC-sertifikat tradingselskap SinkabergHansen AS  2023-2024

Slakteriet vårt har også ASC-CoC-godkjenning 2023-2024