Sertifikat

 

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

 

Ingeborg H. Johnsen

SinkabergHansens slakteri, alle lokaliteter og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Ingeborg H. Johnsen på E-post: [email protected] 

 

 

 

GlobalGAP-sertifikat havbruk og slakteri: GlobalGAP-sertifikat SinkabergHansen 2022-2023

GlobalGAP-sertifikat Bindalssmolt: GlobalGAP-sertifikat Bindalssmolt 2022-2023 

Slakteriet vårt har også ASC-CoC-godkjenning: ASC-C-031091 SinkabergHansen AS