Sertifikat

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

SinkabergHansens fabrikk (Laksefabrikken på Marøya), alle lokaliteter og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Marit Kallestad på E-post: [email protected] 

GlobalG.A.P.-sertifikat havbruk 2023-2024 

GlobalG.A.P.-Grasp-sertifikat havbruk 2023-2024


GlobalG.A.P.
-sertifikat Bindalssmolt AS 2023-2024

GlobalG.A.P.-Grasp-sertifikat Bindalsmolt AS 2023-2024


GlobalG.A.P.-CoC
-sertifikat Laksefabrikken Marøya 2024 -2025

Laksefabrikken vår har også ASC-CoC-godkjenning 2023-2024


GlobalG.A.P.-CoC
-sertifikat tradingselskap SinkabergHansen AS  2023-2024