SOMMERJOBB 2020 – nå er det bare å sette i gang å SØKE! :)

Åpning for årets sommerjobb i SbH

Sjømatlokalitet SinkabergHansen, foto
HAVET: Jobb ute på påvekstlokalitet kan være førsteønske for flere. Til sommeren kan muligheten åpne seg ved flere av SinkabergHansen sine anlegg.

Nå er det på vår hjemmeside – sinkaberghansen.no – åpnet for å legge inn søknad om sommerjobb 2020. På nivå med de senere år, vil vi også denne sommeren ta inn over 100 ungdommer fra 15 år og opp.

Pakking av laks SinkabergHansen
FOREDLING: Fabrikken på Marøya med slakteri- og filetproduksjon er stedet hvor vi også i år trenger flest sommervikarer.

Om du alt er «veteran» med litt erfaring, eller er fersk og for første gang vil smake litt på sjømatnæringa, er det bare å gå inn på siden «Jobbtilbud» og trykke på «sommerjobb». Da får du opp skjemaet som skal fylles ut.

Fristen for å sende inn søknad er satt til søndag 22. mars; så denne datoen er verdt å merke seg om du ikke med det aller første legger inn søknaden din.

En annen viktig ting: Etter at du har klikket på hvilke uker du ønsker å være hos oss, må alle gjøre valget «CV» i skjemaet – og gjerne legge inn en kort beskrivelse av deg selv. For eksempel med en fil da har lagret. Alternativet er å skrive inn litt om deg selv, samt eventuell arbeidserfaring, direkte i feltet. Du trenger altså ikke praksis for å søke sommerjobb hos oss! 😊

Yngelproduksjon Bindalssmolt, foto
DE MINSTE: Yngel og smolt produseres ved Bindalssmolt – og også ved denne avdelinga blir det åpning for sommerjobb i år.

Som tidligere kan vi fra vår side love både interessante og hektiske dager ved alle våre avdelinger. Fabrikken på Marøya med slakteri og filetproduksjon er enheten med aller flest sommervikarer. Samtidig er det også god mulighet for jobb på sjølokalitet, ved verkstedavdeling, på smoltanlegget – eller om bord servicebåt.

Hvis du skulle ha noe spørsmål rundt vårt opplegg for sommerjobb, kan du gjerne sende en henvendelse på epost til personalsjef Frode Lauritzen – [email protected].

Vi håper igjen på riktig mange som er interessert i å smake på sjømatnæringa via sommerjobb. Vi i SinkabergHansen gleder oss iallfall til sommerens innrykk.

Du er velkommen til å søke sommerjobb ved alle våre avdelinger! 🙂