Svaberget Smolt i EMNING

Grunnarbeidet er godt i gang

Tomtearbeid med maskiner, Svaberget i Bindal november 2019, foto
FERDIG JUNI 2019: Entreprenør Tverås Maskin & Transport er i gang med sin store jobb i Saglibukta – og har et rikt utvalg i arbeid: Boregeit, gravemaskiner, dumpere og diverse annet utstyr.

Grunnarbeidet for Svaberget Smolt er i gang. Nylig gikk første dynamittsalve. 285.000 kubikk fjell og stein skal omarrangeres før selve jobben med å bygge et godt hjem for storsmolt kan starte.

Prosjektleder Aleksander Lundseng, SinkabergHansen, foto
STOR FORANDRING: – Mye spennende vil det kommende året skje, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for Svaberget Smolt.

– Ja, det kommende drøye halvåret er skal mye endres i Saglibukta, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for RAS-anlegget. Etter planen skal entreprenør Tverås Maskin & Transport (TMT) være ferdig med sitt arbeid innen 1. juni 2019.

I forbindelse med arbeidet er det nå skiltet at veifarende må kunne påregne venting opp til 15 minutter. Dette på grunn av sprengning, og eventuell lossing av materiell som kommer. Og ikke langt frem i tid vil det også bli klart når nødvendig, midlertidig, omlegging av veien vil skje.

Konkret informasjon om følger for vegfarende vil selvsagt følge.

 

TOMT PÅ CIRKA 80 MÅL
Om lag et år fram i tid – høsten 2019 – skal det nye RAS-anlegget være på god vei til å fullføres. Da vil vi vite når første generasjon postsmolt kan starte sin tilvørelse i anlegget. Et svært viktig skritt på vegen for å videreutvikle drifta i SinkabergHansen.

Saglibukta ved Svaberget, november 2018, foto
BILDET NOVEMBER 2018: Sett fra dagens anlegg ved Bindalssmolt, vil Saglibukta de kommende ukene og månedene i høy grad omformes for å klargjøres til framtidas anlegg ved Svaberget Smolt.

Etter at første runde med hogst og rydding av området var fullført, satte TMT i gang med en solid maskinpark og tilhørende personell. Totalt vil industriarealet i, og rundt, bukta omfatte om lag 80 dekar. Etter fellesferien kommende år vil så selve arbeidet med det nye postsmoltanlegget starte; etter lang tids planlegging og forberedelse.

– For oss ansvarlige har mye interessant og spennende over tid alt vært i gang. De kommende ukene og månedene vil preges av videre utforming, innhenting av tilbud og forhandlinger med leverandører, forteller prosjektleder Aleksander Lundseng i SinkabergHansen.

Bindalssmolt, hovedkontor ved Svaberget, foto.
SOM FØR: Eksisterende Bindalssmolt, etablert i 1985, vil i fortsettelsen produsere settefisk som før – uten interaksjon med det nye Svaberget Smolt.

VIKTIG STEG PÅ LAND
Det nye anlegget skal driftes uten leveranser fra Bindalssmolt; som i over 30 år har ligget på åskammen over Saglibukta. Det betyr at Svaberget Smolt vil ha eget klekkeri, opplegg for startfôring og alle nødvendige prosesser. Også ivaretakelse av sedimenter etter produksjonen.

Nye RAS-anlegg kan karakteriseres som et første steg av oppdrett på land: I løpet av tida hos Svaberget Smolt vil yngelen vokse til smolt i størrelse mellom 400 gram til 1 kilo. Hele tiden i et beskyttet miljø, før fisken settes i tradisjonelle merder i sjøen. Foruten et kontrollert miljø på land, vil redusert produksjonstid i havet være en av de store fordelene med dette nye steget mot fullmoden og slakteklar laks.

Det nye anlegget skal driftes uten leveranser fra Bindalssmolt; som i over 30 år har ligget på åskammen over Saglibukta.

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.