Svaberget Smolt PÅ GANG!

Byggestart 1. september!

Prosjektleder Aleksander Lundseng foran tomt Svaberget Smolt, foto
– Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, melder prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

SinkabergHansen blir hovedeier i Svaberget Smolt AS; ett framtidsrettet landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi bokstavelig på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Omsøkt produksjon er 4.000 tonn – som årlig kan bety inntil 10 millioner fisk.

90 mål tomt Saglibukta til Svaberget Smolt under arbeid, foto
Innen 1. juni skal arbeidet med 90 mål industriareal i Saglibukta på Svaberget være avsluttet. Det innebærer også en mindre omlegging av Fv.17 på stedet.

Innen 1. juni skal entreprenør Tverås Maskin & Transport være klar med 90 mål nyetablert industriareal – et arbeid som også vil bety en mindre omlegging av Fv.17 ved Svaberget.

Svaberget Smolt blir det så langt klart største løftet i regi konsernet SinkabergHansen. Gjennom vel to år er det samarbeidet i første rekke med Akva Group og Emilsen Fisk; henholdsvis som fagmiljø på prosessteknologi og nær samarbeidspartner innen daglig havbruksdrift.

Finn Sinkaberg, i dag forretningsutvikler i SinkabergHansen, mener resirkuleringsanlegget Svaberget Smolt vil bety mye for god og forutsigbar drift i produksjonsområde 7 og 8.

Finn Sinkaberg, foto
– Stor smolt vil bidra positivt i sjøfasen, mener Finn Sinkaberg.

Kortere produksjonstid i sjøen vil redusere flere utfordringer!

– Stor smolt, i snitt rundt 500 gram, vil gjennom kortere produksjonstid i sjøen bidra til å redusere flere utfordringer. Lus spesielt, samt også mulig sykdom. Minsket tid i sjøen vil også lette koordinert brakklegging og dermed befeste en robust sonestruktur i regionen, sier oppdrettsnestor Finn.

 

Avansert drift fra 2022
Byggestart for Svaberget Smolt er satt til 1. september – og byggetid for det nye RAS-anlegget er stipulert til vel to år. Ordinær drift vil kreve en fast stab på om lag 15 personer. Parallelt med realisering av selve prosessanlegget, vil Svaberget Smolt rekruttere kvalifiserte teknikere, samt personell for vedlikehold og drift.

Prosjektgruppe fire personer Svaberget Smolt, foto
Aleksander Lundseng (til venstre) har med seg erfarne folk fra Bindalssmolt: Videre mot høyre driftstekniker Bent Brevik, teknisk leder Geir Magne Vollan og daglig leder Elling Bøkestad.

Prosjektleder Aleksander Lundseng har et team med både teknisk kompetanse og lang settefiskerfaring som vil etablere et framtidsrettet resirkuleringsanlegg.

– Målet er et driftsbilde med svært begrenset inntak av vann, høyeste resirkuleringsgrad og dermed også lavest mulig utslipp, sier Lundseng.

 

Samlet cirka 600 mill. kr
Utviklingsarbeidet og forestående sluttforhandlinger med Akva Group Land Based Norway ventes å føre til en kontrakt rundt prosessanlegget som et vesentlig element i prosjektet.

Videre vil Svaberget Smolt, foruten grunnarbeidet som ble igangsatt før årsskiftet, bestå av en avtale for selve bygningsmassen. Også rundt dette viktige elementet skal forhandlinger landes.

Daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.
– Et viktig og framtidsrettet prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

– Samlet ramme for Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner. I lys av investeringen, det store teknologiske løftet og ikke minst framtidig betydning for regionens havbruksdrift, er dette et meget interessant og viktig prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Drifta ved naboforetaket Bindalssmolt, som årlig produserer 3,5 millioner settefisk i et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg, vil opprettholdes som før.

Et prosjekt med stor betydning for framtidas havbruksdrift i regionen!

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.