Viktig avtale med BAADER

Storavtale med tyske Baader

Tre menn signerer kontrakt mellom tyske Baader og SinkabergHansen, foto
Daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg (midten) signerer kontrakten med Baader; til venstre salgsdirektør Ulf Jacobsen og til høyre administerende direktør Robert Focke. (Foto: Baader)

SinkabergHansen skal bygge framtidas laksefabrikk på Marøya. Etter lengre tids utredning er en stor kontrakt om helintegrerte løsninger fra Baader inngått. I forhold til dagens anlegg vil kapasiteten dobles; til cirka 300 tonn per skift.

Gruppe på fem personer fra Baader og SinkabergHansen, foto
I Tyskland var tre fra SinkabergHansen representert; produksjonsleder Øyvind Klingen (til venstre), daglig Svein-Gustav Sinkaberg og fabrikksjef Eskil Laukvik. Baader Tyskland er her representert med fru Petra Baader og administrerende direktør Robert Focke (bak). (Foto: Baader)

– Vi er både stolte og ydmyke over å bli valgt. Dette er en svært viktig beslutning for vår samarbeidspartner, sier Kjell A. Lind-Olsen i Baader Norge; som sammen med Ulf Jacobsen i Baader Tyskland har ført tett dialog med SinkabergHansen helt fram til kontraktinngåelse.

– Dette er en av de aller største kontraktene Baader har signert i løpet av sin 100-årige historie. At SinkabergHansen valgte nettopp oss er vi ubeskjedne nok til å ta som bekreftelse på at våre nye systemer med helintegrerte løsninger for både sløyehall, pakkeri og filethall er noe som møter kundens krav til kvalitet, effektivitet og driftssikkerhet, sier Lind-Olsen.

«Vidtrekkende betydning»
Også administrerende direktør Robert Focke i tyske Baader er svært tilfreds.

– Avtalen vil styrke det nære samarbeidet selskapene har bygget opp over 25 år. En viktig kontrakt for oss som vil ha innvirkning på vår globale posisjon som leverandør av høyteknologiske løsninger for prosessering av laks, sier Focke.

Fabrikktomt SinkabergHansen, Marøya, foto
Den nye fabrikken vil komme i tilknytning til dagens prosessanlegg.

Det er et helt nytt anlegg SinkabergHansen skal reise på sin nyetablerte tomt like ved eksisterende fabrikk vis-a-vis kystbyen Rørvik.

– For videre utvikling og bedriftens i dag om lag 230 ansatte er dette en sentral beslutning. Vår ære settes i høyeste kvalitet i alle ledd fra smoltproduksjon til ferdig behandlet laks, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg. Også for SinkabergHansen er kontrakten med Baader den største enkeltavtalen i selskapets driftstid på vel 40 år.

Fabrikktomt SinkabergHansen Marøya, foto
Deler av den nye fabrikktomta slik den framstår tidlig vår 2019. (Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen)

Mer enn doblet kapasitet
Sett opp mot dagens kapasitet blir utvidelsen solid. Basert på helintegrerte løsninger fra Baader, vil SinkabergHansen mer enn doble dagens produksjon; til cirka 300 tonn per skift. Årlig behandlet volum kan komme til å ligge på nær 100.000 tonn.

I det nye slakteriet starter prosessen med Baader Stun & Bleed system med «Swim in». I sløyehallen vil laksen føres inn i den tyske leverandørens nye maskiner med automatisk mating via «SpeedFeed».

– Dette systemet besørger også uttak til filetering og helfiskpakking, sier fabrikksjef Eskil Laukvik. Gjennom hele prosessen, med sporing på alle nivåer, skal den gode kvaliteten fra matfisklokaliteten ivaretas, noe Baaders helhetlige løsninger har bevist i stadig flere anlegg.

Ny grader-løsning
Teknologien med sporing og kvalitetssikring følger fisken hele veien fra avliving til den er i kassene klar til forsendelse. En sentral komponent i sluttlogistikken blir Baaders nye grader-løsninger.

– Pakking vil skje med våre automatiske grader-løsninger, og er det andre av dette slaget vi har kontrahert, framholder Lind-Olsen. Å bygge et avansert anlegg på dette nivået er meget krevende. Nøye planer for gjennomføring er derfor lagt. Spesielt skal behovet for redusert stopptid i forbindelse med integreringen av det eksisterende anlegget ivaretas.

I den nye fabrikken vil vi mer enn doble dagens produksjon; til cirka 300 tonn per skift.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.