• Matfisk / oppdrettsanlegg

  SinkabergHansen AS driver 16 matfiskkonsesjoner i Vikna, Nærøy, Bindal og Brønnøy kommune. Vikna og Nærøy ligger i Nord-Trøndelag, og Bindal og Brønnøy ligger i Nordland fylke.
 • Settefisk

  Vårt topp moderne settefiskanlegg er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer vi om lag 3,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs. Nytt klekkeri ble bygd i 2007. Vi leverer smolt fra april til oktober.
 • Slakteri

  Mesteparten av fisken som produseres i Norge sløyes, legges på is i kasser og kjøres med bil til kontinentet, der den tilberedes videre. SinkabergHansen bearbeider om lag 30% av egenprodusert fisk.
 • Videreforedling

  Videreforedling av laks er en SinkabergHansens store satsingsområder for framtida.

SinkabergHansen

støtte 2017

Et aktivt og artig miljø. Blikk for gode aktiviteter hos og med barn og unge. Tiltak og kanskje nye idèer som bidrar til å gi hverdag og fritid et ekstra løft. Som deltakerne kan vokse på og gjerne minnes med glede…

Vi i SinkabergHansen vil gjerne bidra til positive tiltak. Som havbruksselskap er vi avhengig av trygge og gode oppvekstrammer. Livskraftige lokalmiljø med trivsel og varierte fellesaktiviteter. Konkret innen kultur, idrett og diverse miljøarbeid – i vårt område Ytre Namdal og Bindal.

Initiativet må komme fra den enkelte ildsjel og miljø. Fra vår side kan vi bidra med et beløp for at din idè skal kunne realiseres. Derfor inviterer vi alle som brenner for aktiviteter og trivsel å fortelle oss om deres prosjekt – og ikke minst hvorfor du/dere mener at vi i SinkabergHansen bør støtte det.

Lyder dette er interessant? Send da innen 28. februar en kortfattet beskrivelse og henvendelse til post@sinkaberg-hansen.no. Mulige spørsmål kan rettes til samme epost-adresse. Etter intern vurdering, vil tildelinger bli offentliggjort fredag 31. mars. For året 2017 er det en samlet pott på 200.000 kroner.

Stå på – vi ser fram til å høre fra dere!